Policyjna kontrola osobista po nowemu.

W dniu 24.12.2018 r. weszły w życie nowe przepisy umożliwiające Policji oraz innym służbom przeprowadzanie kontroli osobistej. W związku z tym służby uzyskały dodatkowe uprawnienia i szczegółowe wytyczne jak ta czynność powinna wyglądać.

Przedmiotowe zmiany zostały wymuszone przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 17/14 z dnia 14 grudnia 2017 r., w którym uznano niekonstytucyjność art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim uprawnia policjantów do dokonywania kontroli osobistej, nie określając granic tej kontroli.

Wcześniej zakres przedmiotowy stosowania kontroli osobistej był określony bardzo "niewyraźnie":

"Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo:[...] dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary"

Zakres przedmiotowy stosowania kontroli osobistej został poszerzony i aktualnie można ją stosować:

"w celu znalezienia:

Ciekawostką jest to, że określono sposób przeprowadzania czynności co wcześniej nie było uściślone. Wiele razy różne prawnicze strony "doradzały" i "uczyły", że policjant nie może tego i tamtego np. włożyć rąk do kieszeni kazać zdjąć obuwia itd. No więc nowe przepisy nieco to zmieniły:

" Kontrola osobista polega na sprawdzeniu:

Z powyższego wynika, że kontrolę osobistą wzmocniono pod względem prawnym w sposób, który w znacznym stopniu przybliża ją do procesowego przeszukania.

Dodane: 5 stycznia 2019 r.