Nienaprawienie szkody przez sprawcę przestępstwa ma być przestępstwem.

Od stycznia 2019 r. Rząd pracuje nad dużą zmianą Kodeksu Karnego oraz niektórych innych ustaw w skład której wejdą przede wszystkim zmiany okresów stosowanych kar. W ramach nowelizacji ustawodawca planuje wprowadzenie art. 244c Kodeksu karnego, który będzie penalizował uchylanie się od orzeczeń sądu. Wprowadzany artykuł określa, że uchylanie się od wykonania „środka kompensacyjnego, o którym mowa w art. 46, w postaci obowiązku naprawienia szkody, obowiązku zadośćuczynienia za doznaną przez inną osobę krzywdę lub nawiązki, podlega karze pozbawienia wolnoś ...Czytaj dalej

Dodane: 12 marca 2019 r.
Zmiany w Kodeksie karnym. Nowy wymiar kary pozbawienia wolności

W dniu 25 stycznia 2019 r. do konsultacji skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada zmianę w enumeratywnym katalogu kar znajdującym się w rozdziale IV Kodeksu karnego. Artykuł 32 Kodeksu karnego do tej pory określał 5 rodzajów kar tj.:

Zgodnie z art. 37 Kodeksu karnego kara pobawienia wolności określo ...Czytaj dalej

Dodane: 14 lutego 2019 r.
Nowe substancje psychoaktywne a środki zastępcze. Dopalacze według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dopalacze od wielu lat są ogromnym problemem dla społeczeństwa. Wielu rodziców, opiekunów, nauczycieli i krewnych osób uzależnionych nie wie jak sobie radzić z nimi radzić. Osoby uzależnione od dopalaczy oprócz niszczenia swojego życia dokonują też wielu przestępstw (kradzieże, włamania, rozboje itp.) aby zdobyć choćby niewielkie kwoty pieniężne na kolejne dawki tej szkodliwej substancji. Co więcej do niedawna nie była możliwa nawet walka z osobami sprzedającymi i posiadającymi tego typu środki gdyż jedynym instrumentem danym przez ustawodawcę była możliwo ...Czytaj dalej

Dodane: 17 stycznia 2019 r.
Policyjna kontrola osobista po nowemu.

W dniu 24.12.2018 r. weszły w życie nowe przepisy umożliwiające Policji oraz innym służbom przeprowadzanie kontroli osobistej. W związku z tym służby uzyskały dodatkowe uprawnienia i szczegółowe wytyczne jak ta czynność powinna wyglądać.

Przedmiotowe zmiany zostały wymuszone przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 17/14 z dnia 14 grudnia 2017 r., w którym uznano niekonstytucyjność art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim uprawnia policjantów do dokonywania kontroli osobistej, nie określając granic tej k ...Czytaj dalej

Dodane: 5 stycznia 2019 r.