Nowe substancje psychoaktywne a środki zastępcze. Dopalacze według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dopalacze od wielu lat są ogromnym problemem dla społeczeństwa. Wielu rodziców, opiekunów, nauczycieli i krewnych osób uzależnionych nie wie jak sobie radzić z nimi radzić. Osoby uzależnione od dopalaczy oprócz niszczenia swojego życia dokonują też wielu przestępstw (kradzieże, włamania, rozboje itp.) aby zdobyć choćby niewielkie kwoty pieniężne na kolejne dawki tej szkodliwej substancji. Co więcej do niedawna nie była możliwa nawet walka z osobami sprzedającymi i posiadającymi tego typu środki gdyż jedynym instrumentem danym przez ustawodawcę była możliwo ...Czytaj dalej

Dodane: 17 stycznia 2019 r.
Policyjna kontrola osobista po nowemu.

W dniu 24.12.2018 r. weszły w życie nowe przepisy umożliwiające Policji oraz innym służbom przeprowadzanie kontroli osobistej. W związku z tym służby uzyskały dodatkowe uprawnienia i szczegółowe wytyczne jak ta czynność powinna wyglądać.

Przedmiotowe zmiany zostały wymuszone przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 17/14 z dnia 14 grudnia 2017 r., w którym uznano niekonstytucyjność art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim uprawnia policjantów do dokonywania kontroli osobistej, nie określając granic tej k ...Czytaj dalej

Dodane: 5 stycznia 2019 r.